کلیدواژه‌ها = رخساره
تعداد مقالات: 8
1. بررسی رخساره ای، محیط رسوبی و شرایط پالئواکولوژیکی رمپ کربناته کربنیفر پیشین در حوضه سنندج- سیرجان، ایران

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 289-300

10.22071/gsj.2019.88505

فریبا شیره‎زاده اصفهانی؛ ئارام بایت‎گل؛ نادر کهنسال قدیم‎وند؛ عبدالحسین کنگازیان؛ امیر اکبری محمدی؛ مرداویج صدری


2. سیمایی نوین از ستون چینه‎شناسی و تغییرات رخساره‌ای و محیط رسوبی گروه شمشک در برش پرور- کاورد (شمال خاور سمنان)

دوره 28، شماره 110، زمستان 1397، صفحه 287-295

10.22071/gsj.2019.84493

حسام حسینی؛ نادر کهنسال قدیم‌وند؛ مسعود زمانی پدرام؛ محمودرضا مجیدی‎فر؛ علیرضا شهیدی


3. چینه‌نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در برش های باغک و شوریجه - خاور حوضه کپه‌داغ

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2017.46723

مرضیه علامه؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ محمد خانه‌باد


5. رخساره‌ها ، محیط‌ رسوبی و دیاژنز سازند مبارک در ناحیه ولی‌آباد‌، البرز مرکزی

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 237-248

10.22071/gsj.2016.41220

نادر کهنسال قدیم‎وند؛ شیما قلی‎پوری؛ پرویز غضنفری؛ رحیم مهاری


6. بررسی تغییرات سطح نسبی آب دریا بر اساس تحولات رخساره‌ای پرمین پایانی، مثالی از عضو دالان بالایی در میدان گازی پارس جنوبی

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 263-275

10.22071/gsj.2015.42338

لیلا امیربهادر؛ حسین رحیم‌‌‌پور ‌بناب؛ مهران آرین


7. کاربرد شبکه‌های عصبی RBF و PNN در تعیین رخساره های یکی از میدان‌های گازیجنوب ایران

دوره 21، شماره 84، تابستان 1391، صفحه 149-152

10.22071/gsj.2017.53974

علی اکبر کاکویی؛ محسن مسیحی؛ محمد شیرانی