کلیدواژه‌ها = خاور ایران
تعداد مقالات: 7
1. بررسی و نام‌گذاری واحد کنگلومرایی– ماسه‌سنگی نصرت‌آباد (حوضه فلیشی خاور ایران)

دوره 28، شماره 110، زمستان 1397، صفحه 201-208

10.22071/gsj.2019.84443

محمدرضا بخشی محبی؛ علی اصغر مریدی فریمانی؛ رضا معزی‎نسب


3. تحلیل جنبش‌شناختی امتدادلغز در یک پهنه برشی با نرخ لغزش ناهمسان:مطالعه موردی پهنه لوت، خاور ایران

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 279-290

10.22071/gsj.2015.41512

حسام یزدان‎پناه؛ محمد مهدی خطیب؛ حمید نظری؛ ابراهیم غلامی


4. شواهد ساختاری و مغناطیس ‌هوایی بر شکل‌گیری گسلش ‌پنهان‌ شوسف در فراگام‌ گرفتاری نه خاوری- اسماعیل‌آباد (خاور ایران)

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 253-265

10.22071/gsj.2015.42069

محمدامیر علیمی؛ محمدمهدی خطیب؛ خالد حسامی‌آذر؛ محمودرضا هیهات


5. رسیدگی ساختاری گسله‌های مسبب زمین‌لرزه در گستره خاور ایران و الگوی فرگشت فعالیت لرزه‌خیزی در آن

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 57-66

10.22071/gsj.2015.41850

نیره صبور؛ محمدرضا قاسمی؛ معصومه اسکندری؛ علی نظری فهندری؛ منوچهر قرشی؛ فریدون سیناییان


6. بررسی گوناگونی کرنش برشی در راستای پهنه‌ گسلی کوچ برپایه ویژگی برگوارگی‌ها

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 63-68

10.22071/gsj.2015.43352

فرزانه پورغیاثیان؛ ابراهیم غلامی؛ محمد‌مهدی خطیب


7. شواهد ساختاری از تأثیر گسل‌های شمالی- جنوبی در توسعه دگرریختی‌های جنوب خاوری بیرجند‌، پهنه سیستان

دوره 18، شماره 71، بهار 1388، صفحه 13-19

10.22071/gsj.2010.56982

ابراهیم غلامی؛ میرعلی اکبر نوگل سادات؛ محمدمهدی خطیب؛ علی یساقی