کلیدواژه‌ها = بلوک لوت
تعداد مقالات: 9
1. تحلیل ساختاری گستره کوه ‌آهن بشرویه، خراسان جنوبی

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 301-310

10.22071/gsj.2019.88510

مظفرالدین جمالی؛ محمدرضا قاسمی؛ محمد لطفی؛ علی سلگی


5. کانی شناسی کانسار (Zn-Cu-(Pb-Bi-Ag ماهور، باختر ده سلم: رهیافتی بر ژنز و نوع کانه زایی

دوره 27، شماره 105، پاییز 1396، صفحه 295-308

10.22071/gsj.2017.53975

سیمیندخت یونسی؛ محمدرضا حسین زاده؛ محسن مؤید


8. ژئوشیمی و متاسوماتیسم پتاسیم در سنگ‌های میزبان کانه‌زایی کانسار اپی‌ترمالی نیان واقع در شمال باختری بلوک لوت- خاور ایران

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 181-194

10.22071/gsj.2015.42430

حسین هادی‌زاده؛ علی‌اصغر کلاگری؛ نیما نظافتی؛ حبیب ملایی؛ حسن عزمی