دوره و شماره: دوره 27، شماره 107، بهار 1397 (دوره 27، شماره 107، بهار 1397) 

سخن سردبیر

1. سخن سردبیر

صفحه 1-1


7. مطالعه‌ ژئوشیمی عناصر اصلی، جزیی و خاکی کمیاب در رسوبات بستر دریاچه ارومیه

صفحه 51-62

10.22071/gsj.2018.63758

صمد علیپور؛ خدیجه موسوی؛ ابتسام حسینی؛ شعله اصلان‌پور؛ زینب حاصلی


20. شیمی کرومیت، رهیافتی به منشأ توده اولترامافیکی شمال خاور حاجی‌آباد، استان هرمزگان

صفحه 203-214

10.22071/gsj.2018.63824

مجتبی سلطانی‎نژاد؛ حمید احمدی‌پور؛ عباس مرادیان؛ بهنام زابلی سروتمین


25. مینرال‎شیمی و پتروژنز اسکارن خاور نابر، جنوب باختر کاشان

صفحه 253-264

10.22071/gsj.2018.63836

سیدمحسن طباطبایی‌منش؛ فاطمه جوادی؛ فروغ‎السادات ظهوری