نویسنده = محسن مؤذن
تعداد مقالات: 14
1. بررسی دما و فشار تشکیل شیست ها و گنیس های مجموعه اللهیارلو در شمال غرب ایران

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 35-48

10.22071/gsj.2019.183520.1645

زهره سلیمی؛ محسن مؤذن؛ رباب حاجی علی اوغلی


8. مطالعه سنگ‎شناسی و ژئوشیمی آمفیبولیت‎های جنوب خاور سیه‌چشمه، شمال باختر ایران

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 111-122

10.22071/gsj.2016.40795

رباب حاجی‎علی‎اوغلی؛ حمیده فخاری‎نژاد؛ محسن مؤذن


10. بررسی دگرسانی و کانی سازی مس پورفیری در منطقه سوناجیل (خاور هریس– استان آذربایجان شرقی)

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2010.57312

قادر حسین‌زاده؛ علی‌اصغر کلاگری؛ محسن مؤید؛ بهزاد حاج‌علیلو؛ محسن مؤذن


11. بررسی کانی شیمی و شرایط حرارت و فشار تبلور سنگ‌های کوارتز-دیوریت منطقه تخت سلیمان در شمال باختر ایران

دوره 18، شماره 72، تابستان 1388، صفحه 139-144

10.22071/gsj.2010.57159

رباب حاجی علی اوغلی؛ احمد جهانگیری؛ محسن مؤذن؛ جایلز دروپ؛ رومان بوسکو


12. ماگماتیسم کلسیمی-قلیایی پلیو-کواترنر آذربایجان(شمال باختر ایران) و مقایسة آن با ماگماتیسم مشابه در خاور ترکیه

دوره 18، شماره 70، زمستان 1387، صفحه 52-67

10.22071/gsj.2009.57373

نصیر عامل‌؛ محسن موید؛ علی عامری؛ منصور وثوقی عابدینی؛ محمد هاشم امامی؛ محسن مؤذن


13. تعیین شرایط دما و فشار کمپلکس دگرگونی ماه‌نشان، شمال باختر ایران

دوره 17، شماره 68، تابستان 1387، صفحه 80-93

10.22071/gsj.2009.57848

عادل ساکی؛ محسن مؤذن؛ منصور مجتهدی؛ رولند اوبرهانسلی