کلیدواژه‌ها = کپه داغ
تعداد مقالات: 11
2. تکوین ساختاری پهنه گسلی آشخانه در شمال ‌باختر کپه‌داغ (شمال‌ خاور ایران)

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 163-172

10.22071/gsj.2016.50255

ابراهیم غلامی؛ سعید شرکاء؛ علی یساقی


3. پالینواستراتیگرافی و پالینوفاسیس سازند سنگانه در برش دهانه غلامان در کپه داغ مرکزی

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 103-112

10.22071/gsj.2017.50175

شیوا نوری؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ محمودرضا مجیدی فرد


5. ریززیست‌چینه‌نگاری سازند ایتامیر در شمال باختر حوضه کپه داغ (برش مراوه تپه)

دوره 22، شماره 85، پاییز 1391، صفحه 225-236

10.22071/gsj.2012.54045

مریم معتمد الشریعتی؛ عباس صادقی؛ حسین وزیری مقدم؛ رضا موسوی حرمی


6. فرگشت ساختاری البرز در میان زیستی و نوزیستی

دوره 21، شماره 81، پاییز 1390، صفحه 201-216

10.22071/gsj.2011.54384

علیرضا شهیدی؛ اریک باریر؛ ماری فرانسوا برونت؛ عبداله سعیدی


8. نگرشی نوین بر سازند نیزار بر اساس یافته‌های جدید فسیلی

دوره 17، شماره 65، پاییز 1386، صفحه 144-169

10.22071/gsj.2008.58200

محمد وحیدی نیا؛ عباس صادقی؛ احمد شمیرانی؛ علی اصغر آریایی؛ محمد حسین آدابی


10. مطالعه روزن‌داران پلاژیک و زیست‌زون‌بندی سازند آب دراز

دوره 16، شماره 64، تابستان 1386، صفحه 126-135

10.22071/gsj.2008.58221

لیدا بخشنده؛ سیدعلی آقانباتی؛ فریده کشانی؛ طیبه محتاط