نویسنده = اسداله محبوبی
تعداد مقالات: 12
1. برخاستگاه شیل های سازند کشف رود در برش ناویا (باختر بجنورد) بر پایه داده های ژئوشیمیایی

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 199-210

10.22071/gsj.2017.50263

ندا سرباز؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ محمد خانه‎باد


2. رسوب‌شناسی سد‌‌های طولی دررودخانه الیاتو (جنوب باخترفریمان)

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 69-78

10.22071/gsj.2016.41009

حمیده قادری فیجانی؛ محمد خانه‌باد؛ رضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی


4. رسوب‌شناسی و ژئوشیمی رسوبات سیلیسی‌ آواری (ترشیری- کواترنری) سواحل خاوری چابهار، جنوب‌ خاور سیستان و بلوچستان

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 85-97

10.22071/gsj.2015.41691

محمد آفرین؛ محمد بومری؛ اسداله محبوبی؛ محمد نبی گرگیج؛ محمدعلی حمزه


5. تفکیک گروه‌های سنگی با استفاده از واحدهای جریانی و روش خوشه‌بندی: مطالعه موردی، مخزن بنگستان در میدان منصوری

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 199-208

10.22071/gsj.2015.42323

یاسر نوریان؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی؛ علی کدخدایی؛ سید علی‌اکبر عبدالهی موسوی


6. رخساره‌های سنگی و محیط رسوبی سازند آبحاجی (ژوراسیک پیشین) در رخنمون و چاه‌های اکتشافی معدن زغال‌سنگ پروده طبس، خاور ایران مرکزی

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 249-262

10.22071/gsj.2015.42665

محمدعلی صالحی؛ سیدرضا موسوی‌حرمی؛ اسداله محبوبی؛ بهنام رحیمی


7. رخساره‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های سازند قم در شمال خاوری دلیجان- شمال ‌باختری ایران مرکزی

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 229-236

10.22071/gsj.2015.42663

مهناز کاروان؛ اسداله محبوبی؛ حسین وزیری مقدم؛ رضا موسوی حرمی


8. برخاستگاه و جایگاه زمین‌ساختی ماسه‌سنگ‌های توربیدیتی ائوسن سراوان،جنوب خاوری ایران

دوره 23، شماره 91، بهار 1393، صفحه 161-172

10.22071/gsj.2014.43813

کاظم شعبانی گورجی؛ رضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی؛ خسرو خسرو تهرانی


10. مجموعه اثرفسیل های دریایی ژرف و اهمیت محیطی آنها در نهشته های پالئوسن سازند امیران در جنوب باختر لرستان

دوره 22، شماره 86، زمستان 1391، صفحه 229-244

10.22071/gsj.2012.54091

سید رضا موسوی حرمی؛ یعقوب نصیری؛ اسداله محبوبی؛ ئارام بایت‏گل


11. تحلیل رخساره و تفسیر محیطی اثرفسیل های پلانولیتس و پالئوفیکوس از رسوبات پالئوزوییک ایران میانی

دوره 21، شماره 83، بهار 1391، صفحه 185-196

10.22071/gsj.2012.54543

ئارام بایت گل؛ نصرالله عباسی؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ هادی امین رسولی


12. تجزیه رخساره‌های سنگی و مدل رسوبی رودخانه لاتشور، جنوب خاور تهران

دوره 16، شماره 63، بهار 1386، صفحه 110-123

10.22071/gsj.2008.58450

مهدی خدامی؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ سادات فیض نیا