تعداد مقالات: 1603
1476. تأثیر نوسانات سطح آب دریا بر رخساره‌های رسوبی در سازند مزدوران، باختر کپه‌داغ

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 275-286

10.22071/gsj.2015.42669

سیده زهرا پورحیدر؛ اسد اله محبوبی؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ سید رضا موسوی حرمی


1477. بررسی شرایط فیزیکوشیمیایی زون دگرسانی پتاسیک، کانسار مس پورفیری سرکوه، با استفاده از شیمی بیوتیت و کلریت

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 279-288

10.22071/gsj.2019.116399.1390

علیرضا زراسوندی؛ فاطمه داودیان رنجبر؛ محسن رضایی؛ مجید طاشی؛ هوشنگ پورکاسب


1478. بررسی تنش دیرین بر پایه مطالعه شکستگی های موجود درپهنه برخوردی زاگرس منطقه کرمانشاه

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 281-288

10.22071/gsj.2017.95512.1228

سپیده رضابیک؛ عبدالله سعیدی؛ مهران آرین؛ علی سربی


1479. شناسایی دسته رخساره FSST در توالی‌های رودخانه‌ای با مثالی از سازند شوریجه

دوره 29، شماره 113، پاییز 1398، صفحه 283-290

10.22071/gsj.2018.119357.1410

غلامرضا حسین یار؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ ایرج عبدالهی‌فرد؛ اسداله محبوبی؛ حمیدرضا مصفی


1480. بررسی فرآیندهای تاثیرگذار در تشکیل سنگهای آتشفشانی نشوه، شمال غرب ساوره

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 285-294

10.22071/gsj.2017.91461.1190

مهدی رضایی کهخائی؛ داریوش اسماعیلی؛ هانیه صحرائی


1481. بررسی کانی‌سازی طلا در محدوده شمال بزمان (چاه‌نعلی)

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 287-292

10.22071/gsj.2015.42945

محمدرضا هزاره؛ ایرج رسا


1483. کانی شناسی کانسار (Zn-Cu-(Pb-Bi-Ag ماهور، باختر ده سلم: رهیافتی بر ژنز و نوع کانه زایی

دوره 27، شماره 105، پاییز 1396، صفحه 295-308

10.22071/gsj.2017.53975

سیمیندخت یونسی؛ محمدرضا حسین زاده؛ محسن مؤید


1484. تفکیک فاز‌های تنش دیرین با استفاده ازداده‌های سطوح لغزش گسلی در منطقه خلخال

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 297-302

10.22071/gsj.2017.44066

رامین‌ صادقی؛ عبدالله سعیدی؛ مهران آرین؛ منوچهر قرشی


1489. کانه‌زایی اپی‌ترمال فلزات پایه- نقره در کانسار گمیش‌تپه‌، جنوب ‌باختر زنجان

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 329-346

10.22071/gsj.2015.41519

طوبی صالحی؛ مجید قادری؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران


1491. ارزیابی محتوای رس سازند مخزنی شوریجه با استفاده از تجزیه‌های دستگاهی مغزه در میدان گازی گنبدلی، خاور کپه‌داغ

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 239-252

10.22071/gsj.2015.42213

گلناز جوزانی کهن؛ فریدون سحابی؛ غلامحسین نوروزی؛ حسین معماریان


1492. تحلیل جنبشی هندسه چین‌خوردگی در تاقدیس آغاجاری (فروافتادگی دزفول)، ایران

دوره 22، شماره 86، زمستان 1391، صفحه 261-272

10.22071/gsj.2012.54094

نسیم خرازی‌زاده؛ محمود الماسیان؛ شهرام شرکتی


1493. بررسی تغییرات سطح نسبی آب دریا بر اساس تحولات رخساره‌ای پرمین پایانی، مثالی از عضو دالان بالایی در میدان گازی پارس جنوبی

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 263-275

10.22071/gsj.2015.42338

لیلا امیربهادر؛ حسین رحیم‌‌‌پور ‌بناب؛ مهران آرین


1496. بقایای ماهیهای دونین در برشهای ایلانقره و پیراسحاق، شمال باختری ایران

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 277-286

10.22071/gsj.2016.40965

سیروس عباسی؛ بهاءالدین حمدی؛ محمودرضا مجیدی‌فرد


1497. بررسی تاثیر افزودن آهک بر پارامتر‌های مقاومت برشی فصل مشترک خاک رس- ژئوسنتتیک

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 281-292

10.22071/gsj.2017.81999.1080

نازنین محبوبی مطلق؛ احمد رضا محبوبی اردکانی


1498. بررسی ساختارهای زمین‌شناسی در منطقه کاکی بوشهر (زاگرس مرکزی) با استفاده از واون‌سازی یک‎بعدی زمان‌سیر

دوره 28، شماره 112، تابستان 1398، صفحه 281-288

10.22071/gsj.2019.93193

حسین کیانی مهر؛ فرزام یمینی فرد؛ محمد تاتار؛ ادی کیسلینگ


1499. کانی‎شناسی و ژئوشیمی گلسنگ‌های نئوپروتروزوییک کاهار در کوه کاهار (شمال باختر تهران)

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 287-299

10.22071/gsj.2015.42729

نجمه اعتمادسعید؛ محبوبه حسینی برزی؛ محمدحسین آدابی؛ عباس صادقی


1500. بررسی رخساره ای، محیط رسوبی و شرایط پالئواکولوژیکی رمپ کربناته کربنیفر پیشین در حوضه سنندج- سیرجان، ایران

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 289-300

10.22071/gsj.2019.88505

فریبا شیره‎زاده اصفهانی؛ ئارام بایت‎گل؛ نادر کهنسال قدیم‎وند؛ عبدالحسین کنگازیان؛ امیر اکبری محمدی؛ مرداویج صدری