دوره و شماره: دوره 18، شماره 72، تابستان 1388، صفحه 1-200 
3. بررسی سنگ‌زایی سنگ‌های فرامافیک – مافیک خاور فریمان، شمال خاوری ایران

صفحه 9-24

10.22071/gsj.2010.57016

غلامعلی معاف پوریان؛ محمد پور‌معافی؛ منصور وثوقی عابدینی؛ محمد هاشم امامی؛ محمد‌رضا جان‌نثاری؛ استفان پارمن


5. کانی‌شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانسارهای آهن شمال سمنان

صفحه 33-44

10.22071/gsj.2010.57133

علی‌رضا غیاثوند؛ مجید قادری؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران


17. مطالعه و بررسی جمجمه و فک بالایی Hipparion primigenium در شمال باختر ایران

صفحه 135-138

10.22071/gsj.2010.57157

امیرحسین کوکبی نژاد؛ زین العابدین پورابریشمی؛ خسرو خسروتهرانی


20. ژئوشیمی و محیط تشکیل سری‌های سنگی مافیک در کمربند افیولیتی بلورد-بافت

صفحه 155-160

10.22071/gsj.2010.57163

هادی شفائی مقدم؛ محمد رهگشای؛ هوبرت وایت چرچ؛ ایمان منصف؛ اعظم سلطان محمدی


22. پراکندگی و نقش جلبک‌های سبز در زهاب‌های اسیدی معدن مس سرچشمه

صفحه 173-185

10.22071/gsj.2010.57170

ساناز اورندی؛ عبدالمجید یعقوب پور؛ محمد نخعی؛ بهزاد مهرابی؛ حسن صحرایی؛ مینو بهروز