کلیدواژه‌ها = البرز مرکزی
تعداد مقالات: 25
4. چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های کربونیفر در تاقدیس آینه ورزان-دلیچای، خاور تهران، البرز مرکزی

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 143-154

10.22071/gsj.2016.40726

نادر کهنسال قدیم وند؛ شیما قلی پوری؛ محمودرضا مجیدی‌فرد


5. زیست‎چینه‎نگاری کنودونت‌های سازند میلا، برش شهمیرزاد، البرز مرکزی، ایران

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 137-146

10.22071/gsj.2016.41182

سمیه سلیمانی؛ بهاءالدین حمدی؛ علیرضا کریمی باوندپور


6. حل تانسور ممان زمین‌لرزه‌ها در البرز مرکزی و باختری با استفاده از داده‌های ناحیه‌ای

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 359-368

10.22071/gsj.2015.42126

سجاد انصاری؛ فرزام یمینی‌فرد؛ محمّد تاتار


7. مطالعه سنگ‌چینه‌نگاری و زیست‌چینه‌نگاری زیای آمونیتی سازند دلیچای در برش مهدیشهر (شمال سمنان)

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 27-38

10.22071/gsj.2015.42563

طیبه سربندی فراهانی؛ محمود رضا مجیدی فرد؛ محمدرضا کبریائی زاده؛ مهین محمدی


8. بررسی شواهد ریخت‌زمین‌ساختی و گسلش جوان در گستره شهر جدید هشتگرد، شمال باختر تهران

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 227-234

10.22071/gsj.2015.43417

سعیده علیمردان؛ شهریار سلیمانی آزاد؛ منوچهر قرشی؛ محمدرضا قاسمی؛ بهنام اویسی؛ احمد حاتمی


9. خرد‌لرزه‌خیزی و لرزه‌زمین‌ساخت ناحیه گرمسار

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 289-298

10.22071/gsj.2015.43426

محمد تاتار؛ سید مالک مومنی؛ فرزام یمینی‌فرد


10. بررسی زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی افق بوکسیتی- لاتریتی محور دیلمان- اشکورات در البرز مرکزی

دوره 23، شماره 92، تابستان 1393، صفحه 199-208

10.22071/gsj.2014.43702

محمدرضا امیدوار اشکلک؛ احمد خاکزاد؛ نیما نظافتی؛ میر علی‌اصغر مختاری؛ بهروز برنا؛ سرمد روزبه کارگر


11. هندسه و سازوکار گسل گرمسار از دوره نئوژن تا به امروز

دوره 22، شماره 88، تابستان 1392، صفحه 175-186

10.22071/gsj.2013.53691

آرمان هروی؛ حمید نظری؛ علی‌رضا شهیدی؛ مرتضی طالبیان


12. پالینواستراتیگرافی سازند دلیچای در برش طالو (در شمال خاوری دامغان)، برمبنای داینوفلاژله‌ها

دوره 22، شماره 87، بهار 1392، صفحه 3-8

10.22071/gsj.2013.53825

زهره برومند؛ ابراهیم قاسمی‌نژاد؛ محمود‌رضا مجیدی‌فرد


15. ترکیب و کیفیت زغال‌سنگ‌های لاویج، البرز مرکزی، ایران

دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 111-116

10.22071/gsj.2010.54614

پدرام ناوی؛ محمد یزدی؛ رعنا اسماعیل پور؛ احمد خاکزاد


16. نشانههای زمینریختی زمینساخت فعال حوضه طالقان‌رود، شاهرود و سفید‌رود در البرز مرکزی، شمال ایران

دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 159-166

10.22071/gsj.2010.54669

زهرا مردانی؛ منوچهر قرشی؛ مهران آرین؛ خسرو خسروتهرانی


18. مقایسه نرخ‌های گشتاور لرزه‌ای، زمین‌شناسی و ژئودتیک در البرز مرکزی

دوره 19، شماره 75، بهار 1389، صفحه 19-24

10.22071/gsj.2010.55424

مریم اسدی سرشار؛ عباس بحرودی؛ منوچهر قرشی؛ محمد رضا قاسمی


19. نشانههای زمینریختی زمینساخت فعال حوضه رودخانه کرج در دامنه جنوبی البرز مرکزی، شمال ایران

دوره 19، شماره 75، بهار 1389، صفحه 67-74

10.22071/gsj.2010.55438

رضوان خاوری؛ منوچهر قرشی؛ مهران آرین؛ خسرو خسروتهرانی