کلیدواژه‌ها = البرز خاوری
تعداد مقالات: 13
2. تحلیل لیتوفاسیس‌ها و شرایط رسوب‌گذاری توالی آواری پالئوسن در البرز خاوری، ایران

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 211-218

10.22071/gsj.2016.41068

رضا فرخ‎نژاد؛ بیژن اسفندیاری؛ احمد معتمد


3. تعیین موقعیت جنبشی بخش باختری پهنه‌ی گسلی میامی - البرز خاوری– بر پایه شواهد آزمایشگاهی

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 79-86

10.22071/gsj.2016.41033

معصومه رستمیان؛ محسن خادمی؛ سیدسعیدالرضا اسلامی؛ حکیمه شهبازی


5. زمین‌شناسی و خاستگاه کانسار سرب و روی اورس‌کوه در البرز خاوری (استان سمنان)

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 73-84

10.22071/gsj.2015.41679

محمد لطفی؛ محمد حکمتیان؛ امیرعلی طباخ شعبانی؛ میرعلی‌اصغر مختاری


8. سنگ‌نگاری آلی نهشته‌های زغال‌سنگی منطقه اولنگ، البرز خاوری

دوره 23، شماره 90، زمستان 1392، صفحه 21-32

10.22071/gsj.2014.43902

زهرا سلیمانی مارشک؛ نادر تقی‌پور؛ رضا اهری‌پور


10. لرزه زمین‌ساخت البرز میانی- خاوری و دامنه جنوبی آن با نگرشی بر زمین‌لرزه 7/5 MW= جنوب دامغان

دوره 22، شماره 86، زمستان 1391، صفحه 87-98

10.22071/gsj.2012.54070

مجید نعمتی؛ دنیس هتسفلد؛ محمد رضا قیطانچی؛ مرتضی طالبیان؛ نوربخش میرزایی؛ احمد سدیدخوی


11. سنگ‌چینه‌شناسی و زیست‌چینه‌شناسی سازند دلیچای در برش طالو، شمال‌خاوری دامغان با توجه ویژه به آمونوییدا

دوره 21، شماره 82، زمستان 1390، صفحه 39-52

10.22071/gsj.2011.54439

کاظم سیدامامی؛ ندا بهفر؛ محمودرضا مجیدی‌فرد؛ امیر بهفر


12. دگرریختی کواترنری در باختر شاهرود (البرز خاوری)

دوره 20، شماره 80، تابستان 1390، صفحه 89-94

10.22071/gsj.2011.55224

فاطمه اعراب؛ پرویز امیدی؛ عزیزالله طاهری