تعداد مقالات: 1492
201. بررسی توفان گونو و تأثیرات آن بر ژئومورفولوژی خطوط ساحلی دریای مکران با استفاده از سنجش از دور

دوره 21، شماره 83، زمستان 1391، صفحه 23-32

10.22071/gsj.2012.54512

علیرضا صالحی پور میلانی؛ کرامت نژاد افضلی؛ فاطمه بیاتانی


202. تعیین ژرفای دیرینه طبقات ماستریشتین پسین در برش زیارت کلا، البرزمرکزی با استفاده از روزن‌بران پلانکتونیک و بنتیک

دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 27-34

10.22071/gsj.2010.54585

مسعود اصغریان رستمی؛ ابراهیم قا سمی نژاد؛ میثم شفیعی اردستانی


203. مدل‌سازی سیستم هیدروکربوری پالئوزوییک زیرین در حوضه خلیج فارس

دوره 20، شماره 79، زمستان 1390، صفحه 21-30

10.22071/gsj.2011.54989

ساسان صالحی‌راد؛ شهرام شرکتی؛ فرید طاعتی کواریوم؛ محمد حسین نوروزی


204. زیست‌چینه‌نگاری و بررسی استفاده از روگوگلو بیژرینا در تعیین شوری دیرینه طبقات ماستریشتین در حوضه البرزمرکزی

دوره 20، شماره 80، زمستان 1390، صفحه 23-32

10.22071/gsj.2011.55133

مسعود اصغریان رستمی؛ ابراهیم قاسمی‌نژاد؛ میثم شفیعی اردستانی؛ بهناز بلمکی


206. مقایسه نرخ‌های گشتاور لرزه‌ای، زمین‌شناسی و ژئودتیک در البرز مرکزی

دوره 19، شماره 75، زمستان 1389، صفحه 19-24

10.22071/gsj.2010.55424

مریم اسدی سرشار؛ عباس بحرودی؛ منوچهر قرشی؛ محمد رضا قاسمی


208. شواهد ساختاری از تأثیر گسل‌های شمالی- جنوبی در توسعه دگرریختی‌های جنوب خاوری بیرجند‌، پهنه سیستان

دوره 18، شماره 71، زمستان 1388، صفحه 13-19

10.22071/gsj.2010.56982

ابراهیم غلامی؛ میرعلی اکبر نوگل سادات؛ محمدمهدی خطیب؛ علی یساقی


210. کارکرد گسل کاسپین (خزر) بر زمین‌ریخت‌شناسی گستره قائم‌شهر

دوره 19، شماره 73، زمستان 1388، صفحه 17-28

10.22071/gsj.2010.57196

احمد لشگری؛ محمد رضا قاسمی؛ منوچهر قرشی


211. پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی ائوسن خاور سنندج

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 21-26

10.22071/gsj.2010.57314

حسین عزیزی؛ افشین اکبرپور


213. تحلیل هندسی و جنبشی نیمة باختری گسل میامی

دوره 18، شماره 69، زمستان 1387، صفحه 34-42

10.22071/gsj.2009.57536

فریده‌ باقری؛ عبدالله‌ سعیدی؛ سهیلا ‌ بوذری


214. غار یاریم قیه ماکو(بررسی و شناخت)

دوره 17، شماره 66، زمستان 1386، صفحه 40-59

10.22071/gsj.2008.57633

صمد علیپور


215. تحلیل تنش دیرینه در خاور و جنوب خاوری تهران(سرخه حصار – خجیر)

دوره 17، شماره 67، زمستان 1387، صفحه 22-37

10.22071/gsj.2009.57780

مهرناز سعادت؛ سید احمد علوی؛ عبداله سعیدی


216. سنگ‌شناسی بازالت‌های کواترنری طبس (خاور ایران)

دوره 17، شماره 68، زمستان 1387، صفحه 26-39

10.22071/gsj.2009.57836

سیدمحمد هاشمی؛ محمدهاشم امامی؛ منصور وثوقی عابدینی؛ محمد پورمعافی؛ منصور قربانی


217. هم‌ارزی ردیفهای سنگی و زیستی کامپانین–ماستریشتین در دو حوضه کپه‌داغ و ایران مرکزی

دوره 17، شماره 65، زمستان 1386، صفحه 26-35

10.22071/gsj.2008.58166

لیدا بخشنده؛ سیدعلی آقانباتی؛ طیبه محتاط


220. Tectonosedimentary evolution of the basins in Central Alborz, Iran

دوره 27، Special Journal-106، زمستان 1396، صفحه 29-38

10.22071/gsj.2018.58353

Mohammad Reza Sheikholeslami


223. تحلیل ناهمسانی جنبشی گسل دورود(جنوب‌باختر ایران)، با استفاده از فرکتال، کرنل و ریخت‌زمین‌ساختی

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 7-22

10.22071/gsj.2017.87288.1125

زهرا کمالی؛ محمودرضا هیهات؛ حمید نظری؛ محمدمهدی خطیب


225. دماسنجی و منشاء سیال کانه ساز در کانسار طلای باریکا، خاور سردشت

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 17-28

10.22071/gsj.2017.77436.1029

حسینعلی تاج الدین؛ ابراهیم راستاد؛ عبدالمجید یعقوب پور؛ محمد محجل؛ ریچارد گلدفارب