دوره و شماره: دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 1-300 
12. خاستگاه و تکوین کانه زائی آهن-مس دره رحیم، جنوب کاشان، ایران

صفحه 109-122

10.22071/gsj.2018.141775.1516

ایمان شجاعیان؛ افشین اکبرپور؛ خلیل بهارفیروزی؛ مجید ونایی


14. زیست چینه نگاری وتعیین عمق دیرینه سازند گورپی در جنوب غرب کوهدشت

صفحه 129-142

10.22071/gsj.2019.95053.1222

قمرناز دارابی؛ ایرج مغفوری‏ مقدم؛ عباس صادقی؛ بیژن یوسفی یگانه


18. جایگاه ژئودینامیکی محدوده معدن مس وشنوه واقع در جنوب شرقی کهک( جنوب قم).

صفحه 175-184

10.22071/gsj.2018.95329.1226

زهرا محمدی اصل؛ عبدالله سعیدی؛ مهران آرین؛ علی سلگی؛ طاهر فرهادی نژاد


23. ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک شهری کرج (ایران)

صفحه 231-240

10.22071/gsj.2018.108260.1328

عباس فلاح؛ سروش مدبری؛ علیرضا سیاره؛ امیر علی طباخ شعبانی