کلیدواژه‌ها = ایران مرکزی
تعداد مقالات: 51
1. ریززیست چینه نگاری و محیط رسوبی دیرینه نهشته های الیگو-میوسن در شمال ایران مرکزی

دوره 31، شماره 1، بهار 1400، صفحه 37-50

10.22071/gsj.2020.243135.1833

شهرام نواواجاری؛ ایرج مغفوری مقدم؛ علیرضا شهیدی؛ حمید نظری


4. کانسار سولفید توده ای آتشفشانزاد نه کوهی: نمونه ای از کانه زایی نوع بتورست در شمال غرب کرمان

دوره 29، شماره 115، بهار 1399، صفحه 111-122

10.22071/gsj.2019.117154.1397

امیر پاکیزه؛ فردین موسیوند؛ عبدالرحمان رجبی؛ سجاد مغفوری


7. سنگ‌نگاری، ژئوشیمی و ترکیب ایزوتوپی Sr-Nd متابازیت‌های مجموعة دگرگونی بنه‌ شورو، شرق ساغند، ایران مرکزی

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 185-196

10.22071/gsj.2019.153906.1559

لیلا ملکی؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران؛ عبدالرحیم هوشمندزاده


8. شناسایی یک دریاچه قدیمی برای نخستین بار در واحد های کواترنری اطراف شهر یزد

دوره 28، شماره 112، تابستان 1398، صفحه 101-108

10.22071/gsj.2018.89241.1155

بهنام پاشازاده؛ داود جهانی؛ راضیه لک؛ حمید نظری؛ مسعود زمانی پدرام


9. ساختار سرعتی پوسته و عمق ناپیوستگی موهو در مرکز ایران

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 43-52

10.22071/gsj.2017.87615.1128

افسانه نصرآبادی؛ فاطمه عظیمی؛ محمدرضا سپهوند


10. زمین‌شناسی، کانه‌زایی، کانی‌شناسی و ژنز کانسار مس- روی- سرب پیرقشلاق، شمال-غرب زنجان

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 133-148

10.22071/gsj.2017.77610.1037

مهین ذوالفقاری؛ قاسم نباتیان؛ امیر مرتضی عظیم زاده؛ مریم هنرمند؛ پیمان عزیزی


13. تحلیل هندسی- جنبشی و تکامل ساختاری گسل های کوه درنجال، بلوک خاوری گسل کلمرد (ایران مرکزی)

دوره 27، شماره 107، بهار 1397، صفحه 75-86

10.22071/gsj.2018.63792

رعنا صمدی‎مقدم؛ رضا نوزعیم؛ مریم ده‌بزرگی؛ محمد محجل


17. ژنز کانسارهای اکسید آهن- آپاتیت: بر پایه مطالعه آپاتیت‌های پهنه بافق- ساغند، ایران مرکزی

دوره 27، شماره 105، پاییز 1396، صفحه 233-244

10.22071/gsj.2017.54185

سید افشین مجیدی؛ محمد لطفی؛ محمد هاشم امامی؛ نیما نظافتی


19. سنگ شناسی، زمین شیمی و زمین زمان سنجی گرانیتوییدهای جنوب باختر میامی

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 41-60

10.22071/gsj.2017.46726

محمود صادقیان؛ سید حسین حسینی؛ علی همتی؛ سکینه شکاری


20. سنگ‌نگاری و ژئوشیمی دولومیت‌های سازند شتری در برش کلمرد، ایران مرکزی

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 61-72

10.22071/gsj.2017.46729

آزاده رحیمی؛ محمدحسین آدابی؛ سیدعلی آقانباتی؛ محمودرضا مجیدی‌فرد؛ امیرمحمد جمالی


21. مطالعه کانی شناسی، ژئوشیمی، میانبارهای سیال و ژنز کانه زایی مگنتیت- آپاتیت همیجان، جنوب ‌باختر بهاباد، استان یزد

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 83-100

10.22071/gsj.2017.46732

رئوف امیرخانی؛ محمد ابراهیمی؛ میرعلی‌اصغر مختاری؛ امیر مرتضی عظیم‌زاده


25. روزن‌بران تریاس بالایی بخش حوض‌خان از سازند نایبند در ایران مرکزی (جنوب نایبندان)

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 283-300

10.22071/gsj.2016.41229

بهنام صابرزاده؛ کورش رشیدی؛ محمد وحیدی‎نیا