تعداد مقالات: 1603
1502. گسل‌های جنبای بنیادی و توان لرزه‌زایی آنها در خاورمیانه باختری

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 291-304

10.22071/gsj.2015.41773

سمیه اسلامی فارسانی؛ مرتضی طالبیان؛ عبدالله سعیدی؛ محسن پورکرمانی


1505. رخساره های سنگی و محیط رسوبی بخش قدیر از سازند نایبند در منطقه معادن زغالسنگ پروده، شرق ایران مرکزی

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 295-304

10.22071/gsj.2017.91282.1184

احسان زمانیان؛ محمد خانه باد؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی


1506. سن‌سنجی U-Pb و ایزوتوپ‌های Lu-Hf و O روی کانی زیرکن توده‌های نفوذی دگرگون شده جنوب‌ باختر سلماس

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 303-312

10.22071/gsj.2017.44056

فهیمه کوزه‌کولانی؛ محمد رهگشای؛ هادی شفائی مقدم


1507. زمین‌شناسی و الگوی ساختاری حوضه رسوبی انارک- تلمسی

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 315-320

10.22071/gsj.2016.41231

مهسا شایانفر؛ منوچهر قرشی؛ سیدجواد احمدی؛ عبدالله سعیدی؛ علیرضا شهیدی


1509. تحلیل هندسه و جنبش‏ شناسی تاقدیس ویژنان- جنوب گیلان غرب

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 347-361

10.22071/gsj.2015.41523

علی ملائکه؛ محمدرضا قاسمی؛ سعید حکیمی؛ عباس بحرودی


1510. الگوی توزیع زمانی زمین‌لرزه‌های جنوب خاور زاگرس

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 245-254

10.22071/gsj.2015.43420

مریم آق‌اتابای


1511. بررسی فروشویی کانسنگ اکسیدی مس با استفاده از روش‌های زیست‌سازگار

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 253-260

10.22071/gsj.2015.42216

محمدامین شعبانی؛ مهدی ایران ن‍‍ژاد؛ امیررضا آزادمهر


1512. نشانه‌‌‌های زمین‌ریختی زمین‌ساخت فعال حوضه زهکشی چالوس در البرز، شمال ایران

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 273-280

10.22071/gsj.2015.42072

معصومه حاج‌منوچهری؛ مهران آرین؛ منوچهر قرشی؛ علی سلگی؛ علی سربی


1513. ارائه یک راهبرد برای تکرار ترازیابی دقیق در مقیاس محلی با هدف تعیین زمین‌ساخت و ژئودینامیک ارتفاعی در ایران

دوره 22، شماره 86، زمستان 1391، صفحه 273-260

10.22071/gsj.2012.54096

یحیی جمور؛ مسعود مشهدی حسینعلی؛ یعقوب حاتم چوری؛ پیتر ونیچک؛ حمید نظری؛ معصومه آمیغ پی؛ سیاوش عربی


1514. دوکفه‌ای‌های کوچک سازند قم (میوسن پیشین) در برش باختر آشتیان، ایران مرکزی

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 275-280

10.22071/gsj.2015.42367

ایرج مغفوری مقدم؛ صفورا یاسبلاغی


1515. سیمایی نوین از ستون چینه‎شناسی و تغییرات رخساره‌ای و محیط رسوبی گروه شمشک در برش پرور- کاورد (شمال خاور سمنان)

دوره 28، شماره 110، زمستان 1397، صفحه 287-295

10.22071/gsj.2019.84493

حسام حسینی؛ نادر کهنسال قدیم‌وند؛ مسعود زمانی پدرام؛ محمودرضا مجیدی‎فر؛ علیرضا شهیدی


1516. سنگ نگاری، ویژگی‌های ژئوشیمی و ایزوتوپی Sr-Nd توده‌های گرانیتوئیدی غرب زنجان ( شمال‌غرب ایران)

دوره 28، شماره 112، تابستان 1398، صفحه 289-302

10.22071/gsj.2018.99811.1276

لیلی فتحیان؛ فرهاد آلیانی؛ علی اکبر بهاری فر؛ محمد حسین زرین کوب


1518. مطالعه ویژگی‌های ژئوشیمیایی سازند سروک در پهنه ایذه، منطقه زاگرس

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 299-310

10.22071/gsj.2015.42730

الهام اسدی مهماندوستی؛ محمدحسین آدابی


1519. تحلیل ساختاری گستره کوه ‌آهن بشرویه، خراسان جنوبی

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 301-310

10.22071/gsj.2019.88510

مظفرالدین جمالی؛ محمدرضا قاسمی؛ محمد لطفی؛ علی سلگی


1521. کانه‌زایی رگه‌ای و چینه‌کران تنگستن (مس- طلا- روی) در ایران

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 305-314

10.22071/gsj.2015.42949

سامان قادری؛ ابراهیم راستاد؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران؛ محمد محجل


1523. تأثیر سطوح جدایشی بر هندسه‌ چین‌خوردگی میدان‌های نفتی باباحبیب و سرکان (ناحیه مرکزی لرستان، شمال باختری زاگرس)

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 321-332

10.22071/gsj.2016.41232

عارف شمس‏ زاده؛ سید احمد علوی؛ مهدی ولی‌نژاد؛ مهدی توکلی یرکی