تعداد مقالات: 1603
1429. رخداد معدنی آرپاچای، شمال تکاب: کانه زایی اپی ترمال فلزات پایه در پهنه فلززایی تکاب- انگوران- تخت سلیمان

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 281-296

10.22071/gsj.2017.50296

لیلا طالبی؛ میرعلی اصغر مختاری؛ محمد ابراهیمی؛ حسین کوهستانی


1430. سیماهای زمین‌شیمیایی ذخیره بنتونیت چاهریسه، شمال خاور اصفهان، پهنه ایران مرکزی

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 287-296

10.22071/gsj.2015.42439

شیرین فتاحی؛ علی اصغر کلاگری؛ علی عابدینی؛ هاشم باقری


1435. سنگ زائی توده ی گرانیتوئیدی اکاپل، منطقه کلاردشت

دوره 23، شماره 91، بهار 1393، صفحه 215-229

10.22071/gsj.2014.43824

مریم السادات سجادی نسب؛ منصور وثوقی عابدینی؛ محمدهاشم امامی؛ منصور قربانی


1437. ارزیابی آسیب‌پذیری نفوذ آب شور دریاچه ارومیه به آبخوان ساحلی با استفاده از مدل GALDIT

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 223-230

10.22071/gsj.2015.42207

محمد نخعی؛ میثم ودیعتی؛ خالق محمدی


1438. مجموعه اثرفسیل های دریایی ژرف و اهمیت محیطی آنها در نهشته های پالئوسن سازند امیران در جنوب باختر لرستان

دوره 22، شماره 86، زمستان 1391، صفحه 229-244

10.22071/gsj.2012.54091

سید رضا موسوی حرمی؛ یعقوب نصیری؛ اسداله محبوبی؛ ئارام بایت‏گل


1439. بررسی هیدروژئوشیمیایی آب دریاچه ارومیه در بازه زمانی 2007 تا 2012

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 239-252

10.22071/gsj.2015.42334

جواد درویشی خاتونی؛ راضیه لک؛ علی محمدی


1440. تحلیل آزمایشگاهی رفتار موج فشاری در شرایط فشار مخزن در نمونه‌های ماسه‌سنگی مخزنی در جنوب باختر استرالیا

دوره 23، شماره 90، زمستان 1392، صفحه 239-246

10.22071/gsj.2014.44008

هاله عزیزی؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی؛ برایان ایونز؛ ناصر کشاورز فرج‌خواه؛ عزت‌الله کاظم‌زاده


1443. استفاده از متغیرهای جذبی طیفی به‌منظور برآورد سریع نوفه در تصاویر ابرطیفی

دوره 21، شماره 82، زمستان 1390، صفحه 243-248

10.22071/gsj.2011.54510

یوسف رضایی؛ محمد رضا مباشری؛ محمدجواد ولدان زوج


1444. رهیافت‌های فلززایی و اکتشافی از داده‌های ایزوتوپی رنیم (Re) و اُسمیم (Os) در کانسارهای مس پورفیری کرمان

دوره 24، شماره 93، پاییز 1393، صفحه 245-252

10.22071/gsj.2014.43586

سارا لعلی‌فاز؛ بهنام شفیعی؛ غلامحسین شمعانیان؛ حسین تقی‌زاده


1447. دگرسانی گرمابی در کانسار آهن-آپاتیت گزستان و مقایسه آن با دیگر کانسارهای آهن ناحیه بافق، ایران مرکزی

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 257-268

10.22071/gsj.2017.91765.1189

رسول سپهری راد؛ سعید علیرضایی؛ امیرمرتضی عظیم زاده


1448. یافته های جدید در خصوص فسیل های ادیاکارن از سری کوشک در مناطق بافق و بهاباد، ایران مرکزی

دوره 28، شماره 112، تابستان 1398، صفحه 261-268

10.22071/gsj.2018.136508.1495

سید حمید وزیری؛ محمودرضا مجیدی فرد؛ مارک لفلم


1450. محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی بخش بالایی سازند سروک (معادل میشریف) در میادین نفتی سیری

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 263-274

10.22071/gsj.2015.42666

مجید خانجانی؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ حسین رحیم‎پور بناب؛ محمدرضا کمالی