کلیدواژه‌ها = محیط رسوبی
تعداد مقالات: 24
1. سنگ چینه‌نگاری، ریززیست چینه‌نگاری و محیط رسوبی سازند جهرم در شمال غرب شیراز (چله‌گاه سپیدان)

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 229-238

10.22071/gsj.2019.163457.1588

مهناز پروانه نژاد شیرازی؛ منا صدیقی؛ پریسا بلیچه خرم ‌آبادی


4. بایواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی سازند کلات در ناودیس شیخ (شمال خاور بجنورد)

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 237-246

10.22071/gsj.2019.88501

محمدحسن کاظم‎زاده؛ عباس صادقی؛ محمدحسین آدابی؛ هرمز قلاوند


5. سیمایی نوین از ستون چینه‎شناسی و تغییرات رخساره‌ای و محیط رسوبی گروه شمشک در برش پرور- کاورد (شمال خاور سمنان)

دوره 28، شماره 110، زمستان 1397، صفحه 287-295

10.22071/gsj.2019.84493

حسام حسینی؛ نادر کهنسال قدیم‌وند؛ مسعود زمانی پدرام؛ محمودرضا مجیدی‎فر؛ علیرضا شهیدی


6. چینه نگاری زیستی، چینه نگاری سکانسی و محیط رسوبی سازند های دالان و کنگان در میدان گازی لاوان در خلیج فارس، با تأکید بر مرز پرموتریاس

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 169-180

10.22071/gsj.2017.78903.1055

سمیه بهارلوئی یانچشمه؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ حسین رحیم پور بناب؛ سید علی آقانباتی


9. تحلیل محیط رسوب گذاری و پس از رسوب گذاری سازند فهلیان در تاقدیس‌های لار و خامی (پهنه ایذه)

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 81-94

10.22071/gsj.2016.50173

لیلا آزاد شهرکی؛ حسین رحیم‎پور بناب؛ محسن رنجبران؛ عبدالحسین کنگازیان


11. چینه‌نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در برش های باغک و شوریجه - خاور حوضه کپه‌داغ

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2017.46723

مرضیه علامه؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ محمد خانه‌باد


12. محیط رسوبی، رخساره‌های الکتریکی و چینه‌نگاری سکانسی سازند فهلیان (کرتاسه آغازین) در دشت آبادان

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 339-350

10.22071/gsj.2017.44159

عباس رمضانی اکبری؛ حسین رحیم‎پوربناب؛ محمدرضا کمالی؛ رضا موسوی حرمی؛ علی کدخدایی


13. محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی نهشته‌های سازند جیرود در برش ده صوفیان

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 101-116

10.22071/gsj.2017.44130

مجید خزایی؛ محبوبه حسینی برزی؛ عباس صادقی؛ حسین مصدق


14. تحلیل لیتوفاسیس‌ها و شرایط رسوب‌گذاری توالی آواری پالئوسن در البرز خاوری، ایران

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 211-218

10.22071/gsj.2016.41068

رضا فرخ‎نژاد؛ بیژن اسفندیاری؛ احمد معتمد


15. ‌محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت‌ مخزنی بخش بالایی سازند سروک در خلیج ‌فارس‌

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 55-66

10.22071/gsj.2016.41161

نیر شاهوردی؛ حسین رحیم‎پور بناب؛ محمدرضا کمالی؛ بهروز اسرافیلی دیزجی


16. رخساره‌ها ، محیط‌ رسوبی و دیاژنز سازند مبارک در ناحیه ولی‌آباد‌، البرز مرکزی

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 237-248

10.22071/gsj.2016.41220

نادر کهنسال قدیم‎وند؛ شیما قلی‎پوری؛ پرویز غضنفری؛ رحیم مهاری


17. تحلیل اثر رخساره‌ای رادیولاریت‌های کرمانشاه به‌منظور بررسی محیط رسوبی

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 209-116

10.22071/gsj.2015.42324

اسد عبدی؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ محسن کریمی‌نیا؛ علیرضا کریمی‌باوندپور؛ محمد محجل


18. رخساره‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های سازند قم در شمال خاوری دلیجان- شمال ‌باختری ایران مرکزی

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 229-236

10.22071/gsj.2015.42663

مهناز کاروان؛ اسداله محبوبی؛ حسین وزیری مقدم؛ رضا موسوی حرمی


19. دیرین‌بوم‌‌شناسی و محیط دیرینه شیل‌های ارغوانی قاعده سازند پابده در برش بیشه دراز جنوب باختر ایران

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 165-172

10.22071/gsj.2015.42601

جواد ربانی؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ علیرضا عاشوری؛ محمد وحیدی‌نیا


21. سنگ نگاری و محیط رسوبی سازند فراقان در میدان گلشن واقع در خلیج فارس

دوره 21، شماره 84، تابستان 1391، صفحه 113-118

10.22071/gsj.2012.53964

مجتبی مهدی‌نیا؛ سید رضا موسوی حرمی؛ داود جهانی


23. محیط رسوبی، دیاژنز و ژئوشیمی سازند فهلیان در برش نمونه (تاقدیس فهلیان) و میدان نفتی گچساران

دوره 19، شماره 76، تابستان 1389، صفحه 33-44

10.22071/gsj.2010.55642

محمد علی صالحی؛ محمد حسین آدابی؛ هرمز قلاوند؛ مینا خطیبی مهر


24. دیاژنز و ژئوشیمی سازند زیارت در برش نمونه توچال، (البرز)

دوره 19، شماره 73، پاییز 1388، صفحه 153-163

10.22071/gsj.2010.57219

محمد حسین آدابی؛ مینا خطیبی مهر؛ سید علی معلمی؛ عباس صادقی؛ محمد علی صالحی