مقاله پژوهشی
ذوب بخشی سنگهای رسی- نیمه رسی در هاله دگرگونی کلیبر- شمال باختری ایران

محسن مؤذن؛ رباب حاجی علی اوغلی

دوره 16، شماره 64 ، شهریور 1386، صفحه 2-13

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58207

چکیده
       نفوذ نفلین سینیت و نفلین گابروی کلیبر به سن ائوسن – الیگوسن در سنگهای رسی و آهکی کرتاسه باعث تشکیل هاله گرمایی به ستبرای بیش از 1 کیلومتر در اطراف آن شده است. دگرگون شدن سنگهای رسی و آهکی در حاشیه شمالی و خاوری هاله و سنگهای مافیک در حاشیه جنوبی هاله، باعث تشکیل انواع هورنفلسهای دگرگونی در منطقه شده است. پدیده میگماتیتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
زیست‌چینه‌شناسی سازند گورپی بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در شمال گچساران

فاطمه هادوی؛ خسرو خسروتهرانی؛ سعیده سنماری

دوره 16، شماره 64 ، شهریور 1386، صفحه 14-23

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58209

چکیده
  با توجه به فراوانی نسبی و محدوده چینه‌شناسی کوتاه و گسترش جغرافیایی وسیع نانوفسیلهای آهکی،  این گروه از فسیلها، ابزار بسیار مناسبی برای زیر تقسیمات زیست‌چینه‌ای،  بویژه در کرتاسه پسین به‌شمار می‌‌آیند. بدین سبب و به علت نبود مطالعات دقیق فسیل‌شناسی در منطقه‌، نانوپلانکتونهای آهکی در برش سازند گورپی (شمال شهر گچساران) مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه زمین‌لرزه 8 خرداد ماه 1383 فیروزآباد- کجور و پس‌لرزه‌های آن بر اساس تحلیل داده‌های ثبت شده در ایستگاههای لرزه‌نگاری محلی

محمد تاتار؛ امیر منصور فرهبد

دوره 16، شماره 64 ، شهریور 1386، صفحه 24-37

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58211

چکیده
  در ساعت 17 و 8 دقیقه روز جمعه هشتم خرداد ماه 1383، زمین‌لرزه‌ای با بزرگی 3/6 در مقیاس امواج سطحی، ناحیه گسترده‌ای از شمال ایران و بخشهای مرکزی البرز را به لرزه درآورد که منجر به وارد آمدن خسارات فراوان و کشته شدن 35 نفر گردید. با به‌کارگیری همزمان لرزه نگاشتهای ثبت شده از این رویداد توسط ایستگاههای لرزه‌نگاری پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نگاهی نو برجغرافیای دیرینه و فرگشت ساختاری البرز در تتیس

حمید نظری؛ ژان فرانسوا ریتز؛ شیوا عقبایی

دوره 16، شماره 64 ، شهریور 1386، صفحه 38-53

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58213

چکیده
  زایش و فرگشت حوضه‌های منسوب به تتیس در درازنای تاریخ زمین شناختی، از پرکامبرین پسین تا پالئوژن، همیشه مورد توجه پژوهشگران علوم زمین بوده است. شاید بتوان اولین آثار و نشانه‌های زایش حوضه‌های گوناگون تتیس را که سبب قطعه قطعه شدن و جدایش ابرقاره‌ها و خشکیهای کهن اوراسیا،‌ گندوانا و بلوکها و خرده صفحه‌های میان آنها شده است را در پرکامبرین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
الگوی چین خوردگی در نهشته‌های دگرگونی منطقه فاریاب (جنوب خاوری پهنه سنندج – سیرجان )

شهرام شفیعی بافتی؛ سید احمد علوی؛ محمد محجل

دوره 16، شماره 64 ، شهریور 1386، صفحه 54-73

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58216

چکیده
  منطقه فاریاب در انتهای جنوب خاوری پهنه سنندج- سیر‌جان در بخش داخلی کوهزاد زاگرس واقع شده و با  واحد‌های سنگ‌شناسی پالئوزوییک، دو مرحله چین‌خوردگی  را نشان می‌دهد. این دو مرحله چین‌خوردگی در شرایط دگرشکلی شکل‌پذیر و الگوی چین‌خوردگی مکرر، به‌صورت پیشرونده رخ داده است. چینهای خوابیده نسل اول با سطح محوری دارای شیب متوسط به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ریخت‌زمین‌ساختی گستره کپه داغ – بینالود بر پایه شاخصهای گرادیان شیب رود و هیپسومتری

نگار حقی پور

دوره 16، شماره 64 ، شهریور 1386، صفحه 74-87

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58217

چکیده
  کمربند چین‌خورده - گسل خورده کپه داغ - بینالود در شمال خاور ایران، بخشی از ابرقاره اوراسیا و لبه جنوبی صفحة توران را تشکیل می‌دهد و آنچه امروز در کپه داغ می‌بینیم، نتیجه آخرین فازهای چین خوردگی آلپ - هیمالیاست. ریخت‌شناسی منطقه در مراحل جوانی بوده و چینهای بسیار جوان آن نشانگر رابطه مستقیم توپوگرافی ناحیه با ساختارهای زمین‌شناسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی امکان به‌کارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی در مدل‌سازی وارون دو بعدی ترکیبی داده‌های دو مد قطبش روش مگنتوتلوریک

علی مرادزاده؛ فاطمه طهماسبی؛ محمد مهدی فاتح

دوره 16، شماره 64 ، شهریور 1386، صفحه 88-101

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58218

چکیده
  روش مگنتوتلوریک یکی از روشهای الکترومغناطیس با چشمه طبیعی است که برای کسب اطلاعات الکتریکی از ساختارهای زیرزمینی استفاده می‌شود. کاربرد این روش، بیشتر برای اکتشاف منابع زمین‌گرمایی، نفت و ذخایر معدنی است. با توجه به اینکه داده‌های اندازه‌گیری شده در  روش مذکور حجیم و دارای ساختاری پیچیده هستند، از این رو مدل‌سازی وارون داده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تخمین بهینة عدم قطعیت در مسائل معکوس خطی

علی غلامی؛ عبدالرحیم جواهریان

دوره 16، شماره 64 ، شهریور 1386، صفحه 102-111

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58219

چکیده
  مسائل معکوس به فراوانی در علوم تجربی ظاهر می‌شوند، که شامل استنباط اطلاعات در مورد سامانه‌های فیزیکی از داده‌های اندازه‌گیری شدة غیر مستقیم و حاوی نوفه است. اطلاعات در مورد خطای موجود در داده‌ها،  برای حل هر مسئله معکوسی ضروری است، در غیر این صورت بیان این مطلب که کدام مدل داده‌ها را به‌خوبی پیش‌بینی می‌‌کند،  ناممکن خواهد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل ساختاری گسل مشا در گستره شمال خاور تهران

ساره بحیرائی؛ محمدرضا عباسی؛ محمود الماسیان

دوره 16، شماره 64 ، شهریور 1386، صفحه 112-125

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58220

چکیده
        به طور عمده می‌توان مهم‌ترین عامل تکامل ساختاری البرز را وجود گسلهای رانده و معکوسی دانست که اغلب با روند کم و بیش خاوری- باختری در طول این رشته‌کوه قرار گرفته‌اند، یکی از این گسلهای اصلی، گسل مشا است. در این پژوهش گستره بین طول جغرافیایی   تا  بررسی می شود، که در برگیرنده بخش مرکزی- باختری گسل مشا است. با اندازه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه روزن‌داران پلاژیک و زیست‌زون‌بندی سازند آب دراز

لیدا بخشنده؛ سیدعلی آقانباتی؛ فریده کشانی؛ طیبه محتاط

دوره 16، شماره 64 ، شهریور 1386، صفحه 126-135

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58221

چکیده
  به منظور بازنگری سازند آب‌دراز در حوضه کپه داغ، مقطع تیپ این سازند مورد مطالعه چینه‌شناسی قرار گرفته است. سنگ‌شناسی عمده این سازند، از شیل خاکستری مایل به آبی تشکیل شده و ستبرای آن 86/286 متر اندازه‌گیری شده است. این سازند دارای امتداد N45W و شیب 80SW می‌باشد و مرز زیرین آن با سازند آیتامیر، همراه با ناپیوستگی و مرز بالایی آن با سازند آب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تغییرات ژرفای موهو در البرز مرکزی

‌امیرهوشنگ رجائی؛ محمد مختاری؛ کیت پریستلی؛ دنیس هاتسفلد

دوره 16، شماره 64 ، شهریور 1386، صفحه 136-147

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58230

چکیده
  در این تحقیق، با استفاده از امواج درونی رویدادهای دور لرزه‌ای، ساختار پوسته و سنگ‌کره در بخش مرکزی رشته کوههای البرز برای اولیـن بار به طور فراگیر و جامع بررسی و مطالعه شده است. منطقه مورد مطالعه، بسیار لرزه‌خیز و فعال با ساختار ژرفی پیچیده بوده و کلان‌شهر تهران در کوهپایه‌های جنوبی آن واقع شده است. هدف از این مطالعه، تعیین ژرفا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد توان هیدروکربن زایی سازندهای پابده و گورپی در چاههای A و B ، با استفاده از روش ∆LogR و شبکه عصبی در یکی از میدانهای نفتی جنوب باختری ایران

مهدی پاریاب

دوره 16، شماره 64 ، شهریور 1386، صفحه 148-157

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58231

چکیده
        سنگهای منشأ هیدروکربن به عنوان  منبع تولید و استخراج هیدروکربن، همواره مورد توجه بوده و با آزمایشهای گوناگون، بررسی می‌شوند. در این مقاله نیز سعی شده از روشی با هزینه و زمان کمتر یکی از ویژگیهای آنها مطالعه گردد. به منظور تعیین توان هیدروکربن‌زایی سنگ منشأ هیدروکربن، در آزمایشگاه ژئوشیمی با استفاده از دستگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
معرفی دو گونه از ماکروفسیلهای گیاهی گروه بازدانگان (راستة بنتیتالها) برای نخستین بار از ایران

جواد سعادت نژاد

دوره 16، شماره 64 ، شهریور 1386، صفحه 158-165

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58232

چکیده
  بررسی و مطالعة ماکروفسیلهای گیاهی رسوبات ژوراسیک از سازند شمشک در منطقة اشکورات علیا، منجر به شناسایی دو گونة Ptilophyllum sahniiوPtilophyllum sakrigaliensis  از شاخة سیکادوفیتها و راستة بنتیتالها برای نخستین‌بار از ایران شده است. بر اساس پخش چینه‌شناختی این دو گونه و ماکروفسیـــلهای گیاهی همراه این دو گونه از جمــــــله Todites williamsoni, Cladophlebis aktashensis, ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تحولات ماگمایی در سنگهای آتشفشانی بازی کواترنری محور قروه- تکاب

سارا ملکوتیان؛ شهروز حق‌نظر؛ منصور قربانی؛ محمد هاشم امامی

دوره 16، شماره 64 ، شهریور 1386، صفحه 166-178

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58267

چکیده
  دراین مقاله شواهد سنگ‌نگاری، ژئوشیمیایی و ایزوتوپی آلایش پوسته‌ای در سنگهای آتشفشانی بازی کواترنری محور قروه - تکاب ارائه می‌شود. این سنگها ترکیبی بین الیوین بازالت تا بازالت داشته و در نمودارهای ژئوشیمیایی در محدودة سری قلیایی قرار می‌گیرند. شواهدی چون حضور بیگانه سنگهای گنیسی، بیگانه بلورهای کوارتز با حاشیة واکنشی و وجود فنوبلاستهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش زمین‌لرزه و رویدادهای تاریخی در ویرانی شهر شادیاخ

عباس کنگی؛ علی راستگو؛ فاطمه ابراهیمی؛ ناهید کنگی

دوره 16، شماره 64 ، شهریور 1386، صفحه 179-185

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58268

چکیده
  شادیاخ که همواره یادآور مرکز فرماندهی شهر نیشابور بوده است، رویدادهای گوناگونی نظیر جنگ، زلزله و دیگر بلایای طبیعی را تحمل کرده است. آنچه که کاوشهای باستان‌شناسی اخیر نمایان کرده است، جایگاه درخشان علمی، فرهنگی و سیاسی این شهر بین قرن 9 تا 12 می‌باشد، که قریب به یقین تا سال 1205 میلادی ادامه داشته است. با این وجود، در اثر رویدادی غیر ...  بیشتر