دوره و شماره: دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 1-200 
2. بررسی دگرسانی و کانی سازی مس پورفیری در منطقه سوناجیل (خاور هریس– استان آذربایجان شرقی)

صفحه 3-12

10.22071/gsj.2010.57312

قادر حسین‌زاده؛ علی‌اصغر کلاگری؛ محسن مؤید؛ بهزاد حاج‌علیلو؛ محسن مؤذن


3. مدل‌سازی وارون دوبعدی غیرخطی داده‌های گرانی‌سنجی منطقه مغان با استفاده از روش مارکوارت-‌ لونبرگ

صفحه 13-20

10.22071/gsj.2010.57313

علی نجاتی‌کلاته؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ ابراهیم شاهین؛ سید‌هانی متولی‌عنبران؛ شهاب قمی؛ احسان جوان


6. استفاده از شکستگی‌ها در تفسیر ساختاری یک تاقدیس، مطالعه موردی: تاقدیس چناره، جنوب باختر ایران

صفحه 33-44

10.22071/gsj.2010.57318

حسین حاجی‌علی‌بیگی؛ سید احمد علوی؛ جمشید افتخار نژاد؛ محمد مختاری؛ محمد حسین آدابی


8. کاربرد نشانگر های ساختمانی در اکتشاف و توسعه هیدروکربنی یک پهنه تداخلی

صفحه 51-56

10.22071/gsj.2010.57320

علی ارزانی؛ سید احمد علوی؛ محمود پولاد زاده؛ علی رضا گلال‌زاده؛ ضرغام مهدی‌پور


16. بازوپایان و کنودونت‌های سازند مبارک (کربنیفر پیشین) در برش کلاریز شمال دامغان

صفحه 121-130

10.22071/gsj.2010.57343

حسین غلامعلیان؛ محمدرضا کبریایی زاده؛ منصور قربانی؛ سید محمود حسینی نژاد


17. مطالعه ساختار پوسته شمال باختر ایران با استفاده از امواج تبدیل یافته دورلرز

صفحه 131-136

10.22071/gsj.2010.57344

فتانه تقی‌زاده فرهمند؛ فروغ صدودی؛ محمدرضا قیطانچی؛ ایوب کاویانی


20. برآورد نرخ لغزش گسلهای پیرامون بم و کاربرد آن در ارزیابی خطر زمینلرزه

صفحه 149-156

10.22071/gsj.2010.57347

مرتضی طالبیان؛ سعید هاشمی طباطبایی؛ مرتضی فتاحی؛ منوچهر قرشی؛ علی بیت الهی؛ عباس قلندر زاده؛ محمد علی ریاحی


22. بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تأثیر المان های تسلیح در بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک

صفحه 163-168

10.22071/gsj.2010.57351

حسین غیاثیان؛ سهیل قره؛ حسین صالح زاده؛ رزا رسولی؛ ایرج رحمانی


24. سامانه گسل امتدادلغز بیدهند (جنوب قم)

صفحه 177-184

10.22071/gsj.2010.57355

روح الله ندری؛ محمد محجل؛ عباس بحرودی