دوره و شماره: دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 1-299 (بهار 96، سال بیست و ششم، شماره 103) 
5. بررسی اشکال انحلالی سطحی و میزان توسعه آب زیرزمینی در ساختگاه قطعه 4 تونل قمرود

صفحه 29-40

10.22071/gsj.2017.46725

وحید جودکی؛ فرشاد کوهیان‏ افضل؛ علی عالی‎انوری؛ رسول اجل ‏لوئیان؛ عبداله سهرابی‏ بیدار


7. سنگ‌نگاری و ژئوشیمی دولومیت‌های سازند شتری در برش کلمرد، ایران مرکزی

صفحه 61-72

10.22071/gsj.2017.46729

آزاده رحیمی؛ محمدحسین آدابی؛ سیدعلی آقانباتی؛ محمودرضا مجیدی‌فرد؛ امیرمحمد جمالی


11. کانی‎شناسی و سنگ‌شناسی باتولیت گرانیتوییدی چهارگنبد، جنوب باختر کرمان

صفحه 107-118

10.22071/gsj.2017.46769

عبدالحمید انصاری؛ سید جمال شیخ ذکریایی؛ سارا درگاهی؛ محسن آروین


15. شبیه‎سازی سناریوهای محتمل رخداد زمین‌لرزه در تهران

صفحه 141-156

10.22071/gsj.2017.46777

مقداد سمائی؛ امیر برزگری؛ محمدرضا قویمی‌پناه؛ فرهاد جعفری؛ ابوالفضل شامی


16. چینه‌نگاری سازند شهبازان در حوضه لرستان

صفحه 157-168

10.22071/gsj.2017.46623

اعظم عبدل‌نیا؛ ایرج مغفوری مقدم؛ داریوش باغبانی