دوره و شماره: دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 1-332 (تابستان 96، سال بیست و ششم، شماره 104) 
13. پهنه‌بندی ساختاری و ریخت‌زمین‌ساختی کپه‌داغ خاوری

صفحه 125-134

10.22071/gsj.2017.50180

لطف‌الله آقاجری؛ سید احمد علوی؛ محمدرضا قاسمی؛ محمدعلی کاوسی


18. منشأ و جایگاه تکتونوماگمایی دایک‌های شمال مشهد اردهال

صفحه 187-198

10.22071/gsj.2017.50262

بهناز حسینی؛ احمدرضا احمدی؛ مژگان قنبری دولت‌آبادی


23. تأثیر آب‌های شور بر تغییر ویژگی‌های مهندسی ماسه‎سنگ‌ها

صفحه 251-260

10.22071/gsj.2017.50276

زینب جورکش؛ رسول اجل‎لوئیان؛ امیرحسین صادقپور؛ محمدجواد کلانتر هرمزی


25. بررسی نفوذپذیری ساختارهای همراه با پهنه‎های گسلی (گسل کوهبنان، شمال کرمان، ایران مرکزی)

صفحه 267-280

10.22071/gsj.2017.50283

طاهره نادری؛ محسن پورکرمانی؛ امیر شفیعی بافتی؛ محمدرضا امینی‎زاده؛ سهیلا بوذری