دوره و شماره: دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 1-310 (دوره 28، شماره 111، بهار 1398) 
2. داوران

صفحه 2-2


4. دماسنجی و منشاء سیال کانه ساز در کانسار طلای باریکا، خاور سردشت

صفحه 17-28

10.22071/gsj.2017.77436.1029

حسینعلی تاج الدین؛ ابراهیم راستاد؛ عبدالمجید یعقوب پور؛ محمد محجل؛ ریچارد گلدفارب


5. تحلیل هندسی و ساز و کار چین خوردگی در شمال خاوری فروبار دزفول

صفحه 29-42

10.22071/gsj.2017.93015.1200

احمد لشگری؛ محمودرضا هیهات؛ محمدمهدی خطیب؛ مهدی نجفی؛ جاومه ورجس


19. سنگ شناسی وژئوشیمی سنگ های نفوذی غرب وجنوب غرب سلفچگان

صفحه 185-194

10.22071/gsj.2018.87169.1114

مژگان طاهری؛ افشین اشجع اردلان؛ محمد هاشم امامی؛ سیدجمال شیخ ذکریایی


23. بررسی تکتونیک فعال و شناسایی گسل های جنبا به وسیله روش های ژئوفیزیکی مطالعه موردی: گوهرتپه- بهشهر

صفحه 227-236

10.22071/gsj.2019.88499

فرامرز اله وردی میگونی؛ مهدی محمدی‎ویژه؛ علیرضا فرخ نیا؛ الهام بوستان؛ حمید نظری


26. ارزیابی فعالیت های نوزمین ساختی منطقه خاوری شهر یزد

صفحه 257-270

10.22071/gsj.2019.88502

مرضیه‌السادات میرجلیلی؛ فرزین قائمی؛ بهنام رحیمی؛ محمدرضا مشرفی‌فر؛ مریم غلامزاده


29. بررسی رخساره ای، محیط رسوبی و شرایط پالئواکولوژیکی رمپ کربناته کربنیفر پیشین در حوضه سنندج- سیرجان، ایران

صفحه 289-300

10.22071/gsj.2019.88505

فریبا شیره‎زاده اصفهانی؛ ئارام بایت‎گل؛ نادر کهنسال قدیم‎وند؛ عبدالحسین کنگازیان؛ امیر اکبری محمدی؛ مرداویج صدری


30. تحلیل ساختاری گستره کوه ‌آهن بشرویه، خراسان جنوبی

صفحه 301-310

10.22071/gsj.2019.88510

مظفرالدین جمالی؛ محمدرضا قاسمی؛ محمد لطفی؛ علی سلگی