تعداد مقالات: 1603
1401. پارامترهای چشمه زمین‌لرزه 1997 گرمخان (شمال خاوری بجنورد)، شمال خاوری ایران

دوره 20، شماره 77، پاییز 1389، صفحه 181-187

10.22071/gsj.2010.55373

مریم امینی پناه؛ محمد رضا قیطانچی؛ منوچهر قرشی


1403. مطالعه میدان تغییر شکل بعد‌لرزه‌ای زمین‌لرزه 1382 بم با استفاده از تکنیک پراکنش کننده-های دائمی

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 209-216

10.22071/gsj.2015.43414

سمانه شکرزاده؛ بهزاد وثوقی؛ معصومه آمیغ‌پی


1404. استفاده از روش‌های مختلف فازی برای بهینه‌سازی مدل دراستیک در ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان، مطالعه موردی: آبخوان دشت تبریز

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 211-222

10.22071/gsj.2015.42204

رحیم برزگر؛ اصغر اصغری مقدم؛ عطاالله ندیری؛ الهام فیجانی


1406. سنگ‌چینه‌شناسی و زیست‌چینه‌شناسی سازند سورگاه در خاور خرم‌آباد

دوره 23، شماره 92، تابستان 1393، صفحه 219-226

10.22071/gsj.2014.43705

سمیه آزادبخت؛ محمودرضا مجیدی فرد؛ سید احمد بابازاده


1408. بازوپایان سازند بهرام از شمال کرمان (برش هجدک)

دوره 23، شماره 90، زمستان 1392، صفحه 225-238

10.22071/gsj.2014.44007

محمدرضا کبریایی‌زاده


1410. شناسایی نوع کانی‌های رسی با استفاده از ظرفیت تبادل کاتیونی در مخزن ماسه‌سنگی شوریجه (به سن کرتاسه آغازین)، میدان گنبدلی، خاور کپه‌داغ، شمال خاور ایران

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 231-238

10.22071/gsj.2015.42327

محمدعلی سرپرنده؛ بهزاد مهرگینی؛ امیر ملاجان؛ فریدون سحابی؛ غلامحسین نوروزی؛ گلناز جوزانی کهن


1413. مطالعه زمین لغزش با استفاده از تکنیک ماره

دوره 22، شماره 85، پاییز 1391، صفحه 237-240

10.22071/gsj.2012.54046

سیف اله رسولی؛ زهرا اسکندری؛ یوسفعلی عابدینی


1415. عوامل موثر بر کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دشت قره ضیاالدین، استان آذربایجان غربی

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 245-256

10.22071/gsj.2017.79556.1063

سمیه اسمعیلی؛ اصغر اصغری مقدم؛ رحیم برزگر؛ نعیمه کاظمیان


1416. زمین‌ریخت‌شناسی و ساز و کارگسلش زمین‌لرزه‌های 10 و 21 آذرماه 1396 هجدک کرمان

دوره 28، شماره 110، زمستان 1397، صفحه 247-254

10.22071/gsj.2019.84475

مرتضی طالبیان؛ منوچهر قرشی؛ احسان کوثری


1417. کانه‌زایی، کانی‌شناسی، ساخت و بافت کانسار مس رسوبی چهرآباد، شمال‌باختر زنجان

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 249-262

10.22071/gsj.2015.41770

زیبا بیکدلی؛ محمد ابراهیمی؛ قاسم نباتیان؛ میرعلی اصغر مختاری


1418. رخساره‌های سنگی و محیط رسوبی سازند آبحاجی (ژوراسیک پیشین) در رخنمون و چاه‌های اکتشافی معدن زغال‌سنگ پروده طبس، خاور ایران مرکزی

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 249-262

10.22071/gsj.2015.42665

محمدعلی صالحی؛ سیدرضا موسوی‌حرمی؛ اسداله محبوبی؛ بهنام رحیمی


1419. بررسی ارتباط کانی زایی مس با فرگشت زمین ساختی رومبوئدر ساختاری تفت

دوره 28، شماره 112، تابستان 1398، صفحه 249-260

10.22071/gsj.2018.89677.1163

مهدی رمضانی؛ حجت اله صفری؛ همایون صفایی؛ غلامحسین شمعانیان اصفهانی


1421. بررسی کانی‌سازی مس- طلادار گرانیتویید طارم (شمال زنجان) بر پایه شواهد کانی‌شناسی، ژئوشیمی و میانبار سیال

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 255-282

10.22071/gsj.2016.41228

حسن زمانیان؛ شهرام رحمانی؛ محمدرضا جان‌نثاری؛ رضا زارعی سهامیه؛ بهروز برنا


1422. ارزیابی فعالیت های نوزمین ساختی منطقه خاوری شهر یزد

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 257-270

10.22071/gsj.2019.88502

مرضیه‌السادات میرجلیلی؛ فرزین قائمی؛ بهنام رحیمی؛ محمدرضا مشرفی‌فر؛ مریم غلامزاده


1424. زمین شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار سرب (نقره) دره امرود در کمان ماگمایی ارومیه- دختر، جنوب قهرود

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 259-268

10.22071/gsj.2018.122431.1438

فردین موسیوند؛ فایق هاشمی؛ مهدی رضایی کهخائی؛ امیر پاکیزه