دوره و شماره: دوره 24، 95- سنگ و کانی - شماره پیاپی 95، بهار 1394، صفحه 1-410 (سال بیست و چهارم، شماره 95) 
9. کانی‌شناسی و زمین‌شیمی کرومیتیت‌های چشمه‌بید(نیریز) به منظور تعیین جایگاه زمین‌ساختی

صفحه 63-74

10.22071/gsj.2015.42383

بتول تقی‌پور؛ مصطفی نژادحداد؛ محمدعلی مکی‌زاده؛ موسی نقره‌ییان؛ پروین رحیمی


10. سنگ‌شناسی و دمافشارسنجی میکاشیست‌های ‌خلج (جنوب مشهد)

صفحه 75-86

10.22071/gsj.2015.42384

رامین صمدی؛ حسن میرنژاد؛ علی‌اکبر بهاری‌فر؛ سید جمال شیخ ذکریایی


12. زمین‌شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز آتشفشان‌ بزمان: جنوب خاوری ایران

صفحه 99-110

10.22071/gsj.2015.42387

کیوان شیعیان؛ جلیل قلمقاش؛ منصور وثوقی عابدینی؛ فریبرز مسعودی


16. سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه ژئودینامیکی سیل‌ها-دایک‌‌های گابرویی در باختر شفارود، کوه‌های تالش

صفحه 155-164

10.22071/gsj.2015.42425

معصومه کشاورز هدایتی؛ محمدهاشم امامی؛ علیرضا کریمی باوندپور؛ خلیل بهارفیروزی