دوره و شماره: دوره 24، 94- سنگ و کانی - شماره پیاپی 94، زمستان 1393، صفحه 1-300 (سال بیست و چهارم- شماره 94) 
3. سنگ‌شناسی و سن‌سنجی U-Pb زیرکن در مجموعه نفوذی مارفیون، باختر کاشان

صفحه 3-16

10.22071/gsj.2015.42736

مریم هنرمند؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران؛ محمدهاشم امامی؛ قاسم نباتیان


5. بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی و کانی‌شناسی زئولیت‌های معدن افتر سمنان

صفحه 27-36

10.22071/gsj.2015.42739

سمانه پیروی؛ رضا ظهیری؛ کاظم مرادی هرسینی؛ حسن شایسته عظیمیان


6. بررسی تأثیر انتشار عناصر Fe، Mn، Mg و Ca بر رشد گارنت‌ (منطقه ده‌نو، شمال‌باختری مشهد، ایران)

صفحه 37-46

10.22071/gsj.2015.53659

رامین صمدی؛ محمدولی ولی‌زاده؛ حسن میرنژاد؛ علی‌اکبر بهاری‌فر؛ سید جمال شیخ ذکریایی


18. پتروژنز توده‌های نفوذی آداکیتی نوار افیولیتی شمال خاوری سبزوار

صفحه 183-196

10.22071/gsj.2015.42914

محسن نصرآبادی؛ فدریکو روزتی؛ حسین معین‌وزیری؛ سید محمد حسین رضوی؛ محمد محجل


30. کانه‌زایی رگه‌ای و چینه‌کران تنگستن (مس- طلا- روی) در ایران

صفحه 305-314

10.22071/gsj.2015.42949

سامان قادری؛ ابراهیم راستاد؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران؛ محمد محجل