دوره و شماره: دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 1-318 (سال بیست و چهارم، شماره 96) 
10. زمین‌شناسی و خاستگاه کانسار سرب و روی اورس‌کوه در البرز خاوری (استان سمنان)

صفحه 73-84

10.22071/gsj.2015.41679

محمد لطفی؛ محمد حکمتیان؛ امیرعلی طباخ شعبانی؛ میرعلی‌اصغر مختاری


16. ارائه روشی تلفیقی مبتنی بر الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل و پردازش تصویر برای شناسایی شکستگی‌ها در نمودار تصویری

صفحه 141-150

10.22071/gsj.2015.41701

مصطفی جاوید؛ حسین معماریان؛ سید مهدی مظهری؛ رضا آقایی‌زاده ظروفی؛ بهزاد تخم‌چی؛ فرهاد خوشبخت


17. زیست‎چینه‎نگاری نهشته‏های الیگوسن و میوسن زیرین در امتداد یک برش ناحیه‎ای از چاه A در خلیج فارس تا برش سمیرم در زاگرس مرتفع

صفحه 151-158

10.22071/gsj.2015.41712

محمد جودکی؛ داریوش باغبانی؛ سید علی آقانباتی؛ بهمن سلیمانی؛ حسین اصیلیان مهابادی؛ بهروز آریافر


20. ژئوشیمی و ارزیابی فراوری عناصرسمی در زغال‌سنگ پروده، طبس

صفحه 177-188

10.22071/gsj.2015.41719

محمدعلی رجب‌زاده؛ زهره قربانی؛ مرتضی جلالی‌فرد؛ مهدی محمدزاده


24. بررسی سازوکار و نوزمین‌ساخت پهنه گسلی سیه‌چشمه– خوی

صفحه 221-234

10.22071/gsj.2015.41768

مریم روستایی؛ بهزاد زمانی؛ پیمان نواب‌پور؛ محسن مؤید


29. گسل‌های جنبای بنیادی و توان لرزه‌زایی آنها در خاورمیانه باختری

صفحه 291-304

10.22071/gsj.2015.41773

سمیه اسلامی فارسانی؛ مرتضی طالبیان؛ عبدالله سعیدی؛ محسن پورکرمانی